Usługi

PROJEKTOWANIE

Wykonujemy projekty budynków:

 •  mieszkalnych - jednorodzinnych i wielorodzinnych
 •  przemysłowych - mroźnie, magazyny, produkcja
 •  rekreacyjnych - domków letniskowych itp
 •  gospodarczych - garaże itp
 •  projekty zagospodarowania terenu
 •  adaptacja projektów typowych
 •  projekty małej architektury
 •  projekty drogowe
NADZÓR NAD BUDOWĄ

Mamy doświadczenie w nadzorowaniu inwestycji takich jak:

 •  budynki jednorodzinne budowane w technologii tradycyjnej
 •  budynki jednorodzinne budowane w technologii szkieletu drewnianego
 •  silosy na zboże
 •  budynki wielorodzinne
 •  pensjonaty
 •  świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu
 •  wykonanie odbiorów budynków po zakończonej inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiekt
KOSZTORYSOWANIE

Nasza firma zajmuje się wykonywaniem wszystkich prac kosztorysowych związanych z robotami budowlanymi. Kosztorysujemy we wszystkich branżach:

 •  roboty ogólnobudowlane
 •  instalacje sanitarne
 •  elektryczne
 •  zagospodarowanie terenu
 •  sieci zewnętrzne
 •  drogi
 •  budowle specjalne
PROJEKTY TYPOWE

Oferujemy adaptacje projektów typowych z doprowadzeniem do pozwolenia na budowę:

 •  domów jednorodzinnych
 •  budynki wielorodzinne
 •  budynków usługowo-mieszkalnych
 •  budynki użyteczności publicznej  
 •  budynków garażowych i gospodarczych
 •  domów letniskowych