O nas

Pracownia EFEKT  założona została w 1997r. W ramach pracowni wykonujemy projekty budowlane i wykonawcze wielobranżowe od A do Z.

Pracownia kompleksowo podchodzi do wykonywanej pracy w ramach całego procesu inwestycyjnego.


W zastępstwie Inwestora uzyskujemy wszelkie wyjściowe dokumenty tj: Decyzje o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego, Warunków technicznych przyłączenia do sieci wodnej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowej, elektroenergetycznej, ciepłowniczej , Badanie geotechniczne, Opinie o pochodzenia gruntu oraz inne dokumenty konieczne do uzyskania POZWOLENIA NA BUDOWĘ.

 

Inwestor z naszej strony jest informowany o postępach przebiegających prac na każdym etapie. Po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę Inwestor może liczyć na nasz czynny udział w dalszym procesie realizacji inwestycji w ramach nadzoru autorskiego lub w ramach objętego stanowiska kierownika budowy lub inspektora nadzoru, aż do uzyskania ostatecznego odbioru budynku do użytkowania

Zgrany zespół składający się z doświadczonych projektantów w branżach architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej pozwala na podjęcie każdego wyzwania projektowego.

Moja firma powstała w 2000 roku. W początkowej fazie zajmowałam się projektowanie konstrukcyjnym oraz obliczeniami statycznymi. Po 6 latach istnienia firmy zajęłam się również wykonawstwem Dzięki 15-letniemu doświadczeniu zarówno w projektowaniu jak i nadzorowaniu obiektów budowlanych udało mi się wypracować wysokie standardy. Główną specjalizacją mojej firmy są nadzory budowlane jako kierownik budowy oraz inspektor nadzoru, które prowadzone są na terenie województwa pomorskiego , najczęściej w okolicach Słupska i Ustki

 

Wykonując obowiązki jako kierownik budowy, rozpoczynam budowę jednocześnie zakładając dziennik budowy, doglądam prawidłowości prowadzonych robót budowlanych pod względem ich zgodności z projektem budowlanym oraz sztuką budowlaną. Służę również radą przy doborze materiałów i potrzebnych technologii na budowie. Inwestycje kończę złożeniem kompletnych dokumentów odbiorowych do nadzoru budowlanego i doprowadzając ją do pozwolenia na użytkowanie obiektu. Gratisowo do każdej swojej budowy, po jej zakończeniu wykonuję świadectwo charakterystyki energetycznej.

 

Jako Inspektor nadzoru inwestorskiego pilnuję kosztów budowy oraz poprawności prac budowlanych odebranych przez kierownika budowy. Nie dopuszczam do przekroczenia założonych przez Inwestora kosztów całości inwestycji.